City and home

Art direction / husbygger / billed kompositør / layout
:: Instituttet for Fremtidsforskning

FO / Fremtidsorientering
Copenhagen Institute for Futures Studies

Editor: Gitte Larsen
Secretariat: Ellen Mauri
English adaption: Allan Jenkins
Art Direction, layout, & houses: Stine Skøtt Olesen
Photo: Ulrik Jantzen
Model: Rikke Myung Sun Nielsen