Med rødder i udlandet

Undervisningsbogen har til formål at skabe nuancer og vække nysgerrighed om de danskere, som har rødder i en række udvalgte lande uden for EU. Vi ønsker med bogen at give et statistisk over- blik, som kan bruges som afsæt til videre research og debat, for at finde fælles forståelse for de forskelle og ligheder, som vi danskere besidder på tværs af vores – og vores forældres – forskellige geografiske ophav.

Grupperne af danskere med rødder udenfor Danmark er kommet hertil i forskellige perioder, af forskellige årsager, fra forskellige kulturer og med forskellige forudsætninger. Derfor ønsker vi med denne bog at give et mere nuanceret billede af gruppen af de såkaldte »indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande« i Danmark.

Vi ønsker, at bogen skal danne grundlag for en konstruktiv debat både på uddannelsesinstitutionerne i studiekredssammenhænge og andre samtalefora, om hvilke forudsætninger vi hver især har, når vi lever og agerer som danskere i vores fælles samfund.

Undervisningsbog til grundskole og ungdomsuddannelser

Bogen er udgivet af SOS Racisme og Cphfacilitation
December 2021

Det er tilladt at printe, kopiere og distriburere denne bog til undervisningsbrug.

Udgivet med støtte af:
Kulturministeriets pulje til almennyttige kulturelle projekter
SILM-fonden
Cphfacilitation

Redaktionsgruppe og forfattere:
Anne Martens
Hjarn v. Zernichow Borberg

AD og layout: Stine Skøtt Olesen, nxtbrand.dk

sosracisme.dk cphfacilitation.dk

Next Post

STINE SKØTT OLESEN :: Udvalgte projekter i vilkårlig rækkefølge